rpsc.net
当前位置:首页 >> 虽字有哪些组词 >>

虽字有哪些组词

虽字有哪些组词 : 虽然、 虽说、 虽则、 然虽、 虽复、 虽说、 虽马、 虽恐、 虽使、 虽是、 虽故、 虽死犹荣、 虽死犹生、 虽死无悔、 虽覆能复、 虽有搞暴、 虽休勿休、 秤砣虽小压千斤、 秤铊虽小压千斤、 秤铊虽小压千筋、 麻雀虽小,五脏...

一、虽的组词: 虽说 虽然 虽则 虽说 虽复 然虽 虽马 虽使 二、虽的释义: 1、虽然:事情~小,意义却很大。三月天气,~没太阳,也不觉得冷了。房子旧~旧,倒还干净。 2、即使:为人民而死,~死犹荣。 三、虽的笔顺: 扩展资料 一、字源演化...

虽: 组词:虽然、虽说、虽则、然虽、虽复、虽说、虽马、虽恐、虽使、虽是、虽故、 成语:虽死犹荣、虽死犹生、虽死无悔、虽覆能复、虽有搞暴、虽休勿休、 短句:秤砣虽小压千斤、麻雀虽小,五脏俱全、一手独拍,虽疾无声、虽死之日,犹生之年、...

虽然 suī rán 虽死犹生 suī sǐ yóu shēng 虽则 suī zé 虽死犹荣 suī sǐ yóu róng 虽说 suī shuō 虽复 suī fù 虽故 suī gù 虽是 suī shì 虽死之日,犹生之年 suī sǐ zhī rì ,yóu shēng zhī nián 虽使 suī shǐ 虽马 suī mǎ 虽恐 suī kǒng 虽有搞...

虽然、虽则、虽是、虽马、然虽、虽复、虽故、虽使、虽恐、虽说、虽不明、虽死犹荣、虽死犹生、虽有搞暴、虽死无悔、虽休勿休、虽覆能复、虽败犹荣、麻雀虽孝蚁穴虽孝虽善无征。

虽组词 : 虽然、 虽说、 虽则、 虽复、 虽说、 然虽、 虽马、 虽使、 虽恐、 虽是、 虽故、 虽死犹荣、 虽死犹生、 虽死无悔、

例如: 虽然、 虽说、 虽则、虽是、 虽故、 虽死犹荣、 虽死犹生、 虽覆能复、

【虽】+【弓】=【强】。多元输入法(多元汉字与图形符号输入法)输入z 打出“强”字,即自动联想出以“强”为首字的98条词汇,例如: 强→强盛、强压、强调、强迫、强记、强盗、强壮、强辩、强度、强行、强酸、强碱、强烈、强硬、强似、强人、强化...

“虽”的形近字组词有: 1、独:中国汉字,读dú,部首犭。 形声。繁体字从犬,从蜀,蜀亦声。 意思:单一,只有一个。 2、强:中国汉字,读qiang,部首弓。 近义词:强大,坚强。 反义词:弱,差。 3、虫:中国汉字,读chong,部首虫。 汉字部首之...

虽然 suī rán [释义] (连)用在上半句,下半句往往有“可是、但是”等跟它呼应,表示承认甲事为事实,但乙事并不因为甲事而不成立。这件事~小,但要认真对待,马虎不得。 [构成] 附加式

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rpsc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com